FA EN

طراحی

طراحی

فاز مهندسی یا طراحی (Engineering):

 

  • طراحی مدارک، اسناد و نقشه های مورد نیاز جهت طراحی های آتی
  • تهیه درخواست ها و اسناد خرید تجهیزات، کالا و مواد
  • طراحی مدارک و نقشه های فنی مربوط به نصب تجهیزات
  • طراحی مدارک و نقشه های فنی مربوط به اجرای فعالیت ها

 

در فاز مهندسی یا طراحی (Engineering) معمولا پیشرفت پروژه بر اساس مراحل طراحی و میزان نفر ساعت لازم جهت تکمیل طراحی برنامه ریزی و کنترل می شود.
از جمله فعالیت های فاز طراحی یا مهندسی (Engineering) می توان به طراحی مسیر و محاسبات سازه ای اشاره نمود.