FA EN

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت امید داریم با کمک خداوند منان بتوانیم در جهت پیشبرد اهداف کشور عزیزمان قدم کوچکی در راه توسعه و پیشرفت برداریم و بتوانیم در صلح و آرامش در جامعه جهانی همزیستی نماییم و فردایی بهتر برای فرزندان این مرز و بوم به ارمغان آوریم.
ما در انهار بر نردبان تعالی گام برمیداریم. تعالی همیشه از داخل ظهور کرده است. هر اقدام اثربخشی که ما با تعهد انجام داده ایم، باعث تعریف اقدامی بهتر در جایی دیگر شده است. ما برای رسیدن به تعالی و برتری تلاش می کنیم، این عاملی است که ما را متفاوت می کند و مشتریان را موفق.