FA EN

شرکت انهار پیمانکار EPC فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

پروژه های شرکت انهار

احداث ايستگاه تقويت فشار گاز پل كله اصفهان

احداث ايستگاه تقويت فشار گاز پل كله اصفهان

احداث ايستگاه تقويت فشار گاز پل كله اصفهان

...
احداث يارد تعميراتی آباده در استان فارس

احداث يارد تعميراتی آباده در استان فارس

احداث يارد تعميراتی آباده در استان فارس

...
اجراي اسكلت بتني پروژه پارس مشهد

اجراي اسكلت بتني پروژه پارس مشهد

اجراي اسكلت بتني پروژه پارس مشهد

...
یاردهای تعمیراتی خورموج و سردشت

یاردهای تعمیراتی خورموج و سردشت

یاردهای تعمیراتی خورموج و سردشت

...
تعويض پوشش خط 20 اينچ شاهرود

تعويض پوشش خط 20 اينچ شاهرود

تعويض پوشش خط 20 اينچ شاهرود

...
ایستگاههای تقویت فشار گاز ارسنجان

ایستگاههای تقویت فشار گاز ارسنجان

ایستگاههای تقویت فشار گاز ارسنجان

...
احداث خط انتقال  ری/ کرج و خط انتقال کرج / نیروگاه منتظر قائم

احداث خط انتقال ری/ کرج و خط انتقال کرج / نیروگاه منتظر قائم

احداث خط انتقال ری/ کرج و خط انتقال کرج / نیروگاه منتظر قائم

...
تعویض خطوط لوله به روش PC اصفهان / ری

تعویض خطوط لوله به روش PC اصفهان / ری

تعویض خطوط لوله به روش PC اصفهان / ری

...
پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز نایین (فاز 2)

پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز نایین (فاز 2)

ایستگاههای تقویت فشار گاز نایین

...

شـرکت انـهار

شرکت انهار پس از چندین دهه فعالیت در آبادانی و توسعه كشور عزیزمان ایران، تلاش برای افتخار آفرینی یك شركت معتبر با رعایت اخلاق حرفه ای از طریق:

  • مدیریت و اجرای پروژه های ساخت
  • فعالیت در ارتقاء فرهنگ مشاركت و همكاری و عضویت در كنسرسیوم ها و مشاركت در پروژه های EPCF-EPC
  • مدیریت مهندسی و تامین و تدارك پروژه ها

را دنبال نموده و در این زمینه خدمات خود را در پروژه های مرتبط با صنعت نفت،گاز، پتروشیمی،آب، ساختمان و ابنیه و حمل و نقل به سازمان های دولتی ارائه می نماید. این شركت یكی از اعضاء انجمن شركت های مهندسی و پیمانكاری نفت وگاز وپتروشیمی می باشد و به عنوان یكی از اعضاء فعال در ایجاد و ارتقاء همكاری های جمعی تلاش نموده است كه شكل گیری شركت انرژی پویا را به عنوان یكی از اقدامات انجام شده می توان نام برد.

شركت انهار با دارا بودن 3 رتبه یک در رسته های ابنیه، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پروژه های بسیاری را در اقصی نقاط كشور به اتمام رسانده است.