FA EN

شرکت انهار پیمانکار EPC فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

پروژه های شرکت انهار

ایستگاههای تقویت فشار گاز دهشیر

ایستگاههای تقویت فشار گاز دهشیر

توضیحات مورد نظر در این مکان قرار میگیرد.توضیحات مورد نظر در این مکان قرار میگیرد.توضیحات مورد نظر در این مکان قرار میگیرد.توضیحات مورد نظر در این مکان قرار میگیرد.توضیحات مورد نظر در این مکان قرار می

...

شـرکت انـهار

شرکت انهار پس از چندین دهه فعالیت در آبادانی و توسعه كشور عزیزمان ایران، تلاش برای افتخار آفرینی یك شركت معتبر با رعایت اخلاق حرفه ای از طریق:

  • مدیریت و اجرای پروژه های ساخت
  • فعالیت در ارتقاء فرهنگ مشاركت و همكاری و عضویت در كنسرسیوم ها و مشاركت در پروژه های EPCF-EPC
  • مدیریت مهندسی و تامین و تدارك پروژه ها

را دنبال نموده و در این زمینه خدمات خود را در پروژه های مرتبط با صنعت نفت،گاز، پتروشیمی،آب، ساختمان و ابنیه و حمل و نقل به سازمان های دولتی ارائه می نماید. این شركت یكی از اعضاء انجمن شركت های مهندسی و پیمانكاری نفت وگاز وپتروشیمی می باشد و به عنوان یكی از اعضاء فعال در ایجاد و ارتقاء همكاری های جمعی تلاش نموده است كه شكل گیری شركت انرژی پویا را به عنوان یكی از اقدامات انجام شده می توان نام برد.

شركت انهار با دارا بودن 3 رتبه یک در رسته های ابنیه، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پروژه های بسیاری را در اقصی نقاط كشور به اتمام رسانده است.