FA EN

پروژه ساخت پتروشیمی ماهشهر

پروژه ساخت پتروشیمی ماهشهر
ایستگاه تقویت فشار گاز ماهشهر
ایستگاه تقویت فشار گاز ماهشهر
ایستگاه تقویت فشار گاز ماهشهر
ایستگاه تقویت فشار گاز ماهشهر
پروژه ساخت پتروشیمی ماهشهر
ایستگاه تقویت فشار گاز ماهشهر
ایستگاه تقویت فشار گاز ماهشهر
ایستگاه تقویت فشار گاز ماهشهر
ایستگاه تقویت فشار گاز ماهشهر
  1. شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا که با سرمایه گذاری بخش خصوصی تاسیس شده است،احداث مجتمع های پتروشیمی و شیمیایی را در زمینی به مساحت 14هکتار در سایت 2 منطقه ویزه اقتصادی ماهشهر در مرحله اجرا دارد.
  2. این پروژه به طور کلی شامل :
  3. اجرای کامل عملییات سیویل و احداث فونداسیون ها و سازه های بتنی
  4. احداث ساختمان های صنعتی از جمله ساختمان کنترل ، پست اصلی Contro and Substation و آزمایشگاه ، فونداسیون مخازن و Pipe Rack
  5. حفاری و احداث مسیرهای زیر زمینی جهت کابل کشی و لوله کشی