FA EN

ایستگاههای تقویت فشار گاز ارسنجان

ایستگاههای تقویت فشار گاز ارسنجان
slide
slide
slide
ایستگاههای تقویت فشار گاز ارسنجان
slide
slide
slide
درتاریخ 96/08/23 قرارداد پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان بصورت EPC بمنظور ازدیاد ظرفیت خط لوله هشتم سراسری گاز مابین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و مشارکت انهار، آریا پیشرو قرن به امضا رسید. تاسیسات در حالت نرمال جهت انتقال 108.1 میلیون مترمکعب گاز در روز با فشار اولیه 993 و فشار خروجی 1305 پوند بر اینچ مربع طراحی گردیده است.محل احداث ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان در استان فارس و دارای مختصات جغرافیایی N=3292850 و E=717121 می باشد ودارای 4 دستگاه توربو کمپرسور گاز میباشد.