FA EN

دپارتمان اجرا

دپارتمان اجرا دپارتمان اجرا

شرکت انهار بعنوان یکی از پیمانکاران EPC کیفیت انجام کار را بعنوان سرلوحه کار خود قرار داده و دراین راستا مسئولیت واحد اجرایی ، ساخت محصول مورد نظر کارفرمایان با کیفیت بالا و در زمان مناسب می باشد.
بطور کلی در شرکت های پیمانکار ، کلیه فعالیتهای انجام پروژه به نام امور اجرایی یاد می گردد. 
قعالیتهای اجرایی در پروژه ها به صورت زیر دسته بندی می گردد:
1. امور اجرایی ساختمانی و سیویل
2. مکانیکال
3. برق و ابزار دقیق
واحد اجرایی بر اساس دریافت مدارک مهندسی و نقشه ها نسبت به برنامه ریزی جهت انجام فعالیتهای ذیربط را آغاز می کنند ، بدین صورت که نقشه های هر قسمت را بررسی کرده و نسبت به تامین مصالح مورد نیاز برآورد خود را اعلام می نماید . همزمان نیروی انسانی و ماشین آلات آن فعالیت را فراهم کرده ، سپس براساس برنامه زمانبندی نسبت به انجام عملیات اجرایی اقدام می کند . دستگاه نظارت یا نماینده کارفرما در حین انجام هر فعالیت کنترل لازم را صورت می دهد.