FA EN

دپارتمان اجرا

دپارتمان اجرا

بخش اجرا

 

شرکت انهار به عنوان یکی از پیمانکاران EPC کیفیت کار را سرلوحه کار خود قرار داده است و در این راستا مسئولیت واحد اجرایی ساخت محصول مورد نظر کارفرمایان با کیفیت بالا و در حد مطلوب می باشد. زمان.

به طور کلی در شرکت های پیمانکاری به کلیه فعالیت های پروژه، امور اجرایی می گویند.

عملکرد اجرایی در پروژه ها به شرح زیر طبقه بندی می شود:

1. امور اجرایی ساختمانی و عمرانی

2. مکانیکی

3. برق و ابزار دقیق

واحد اجرايي بر اساس دريافت مدارك و نقشه هاي مهندسي اقدام به برنامه ريزي جهت انجام فعاليت هاي مربوطه مي نمايد به گونه اي كه نقشه هاي هر قسمت را بررسي و برآورد خود را در خصوص تامين مصالح مورد نياز اعلام مي نمايد. ضمناً نیروی انسانی و ماشین آلات آن فعالیت را تامین می کند و سپس بر اساس برنامه زمان بندی عملیات اجرایی را انجام می دهد. دستگاه نظارت یا نماینده کارفرما در حین انجام هر گونه فعالیت کنترل لازم را انجام می دهد.