FA EN

دپارتمان اداری

دپارتمان اداری

دپارتمان اداری
ارکان جهت ساز در واحد منابع انسانی انهار
ماموریت:
ما انهار را جایی بهتر برای کارکردن می‌کنیم.
استراتژی‌ها:
ارتقا سطح بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی
استفاده از بستر آن لاین در فرایندهای HR
حضور در فرایند جوایز ملی و بین المللی
داشتن مدیرانی توانمند در واحدهای سازمان
استعدادیابی، کار راهه شغلی و جانشین پروری مناسب
توجه به توازن کار و زندگی کارکنان
اقدامات:
انجام ممیزی منابع انسانی- HR Audit based on 34000
اجرای کارراهه شغلی و استعدادیابی
انجام فرایند تجزیه و تحلیل شغل
ادامه طرح پرورش مدیران
اجرای دقیق فرایند مدیریت عملکرد
تحلیل نتایج Employee Engagement
تعریف مکانیزم پاداش مادی، معنوی و امور رفاهی
اجرای طرح Help Line
اخذ استاندارد ایزو 10015 ویرایش 2019
حضور در فرایند جوایز ملی
استانداردهای کاری:
ISO 10015:2019
Process survey tools for HRM
ISO9001:2015
ISO/TS 29001:2020
HR EXCELLENCY MODEL 
34000 STANDARD