FA EN

دپارتمان بازرگانی

دپارتمان بازرگانی شرح کسب و کار و تدارکات
یکی از ویژگی های توسعه اقتصادی هر کشور، برنامه های توسعه آن است که به عنوان یک کیفیت و شاخص اصلی در شکوفایی اقتصاد آن کشور محسوب می شود. پروژه های عمرانی با توجه به حجم اعتبارات هزینه شده و بررسی های اجتماعی عاملی در حیات اقتصادی و سیاسی دولت ها هستند. در دهه های اخیر فعالیت های ساختمانی در ایران معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده است. بر این اساس شرکت انهار به عنوان مجموعه ای فعال در زمینه پروژه های عمرانی EPC در نظر دارد نقشی هر چند کوچک در پیشرفت کشور عزیزمان ایفا کند.
هر طرح توسعه شامل ارکانی است که بدون آنها روند مختل می شود. یکی از مهم ترین بخش های یک پروژه، واحد تجاری و تدارکاتی است. به طور کلی واحد بازرگانی و تدارکات مستقر در دفتر مرکزی شرکت انهار، هماهنگ کننده فروشندگان و خرید در پروژه ها و کلیه خدمات بازرگانی،کنترل اسناد MTO، DSH مربوط به پروژه، شرکت در مناقصات و اخذ قیمت و ... پس از تایید دستگاه نظارت مقیم در کارگاه و یا مدیر پروژه در این واحد.
کارشناس تدارکات مسئولیت اصلی خرید تجهیزات، کالاها و خدمات شرکت را بر عهده دارد. با مقایسه قیمت ها و کالاها و خدمات، بهترین کیفیت و با ارزش ترین را برای شرکت فراهم می کند.
کارشناس تدارکات یکی از فعالیت ها و ستادهای اصلی هر سازمان یا شرکتی در راستای تحقق اهداف تدارکات است و شامل کلیه امور مربوط به کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام کلیه فرآیندها می باشد. واحد تدارکات و تدارکات با تمام بخش های شرکت در ارتباط است و به نوعی شرکت با تامین کنندگان خارجی ارتباط برقرار می کند. هدف اصلی مدیریت تدارکات، تامین موقعیت کالا، تجهیزات و خدمات برای بخشهای مختلف و رفع نیازهای آنها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی است.
کارشناس تدارکات با برقراری ارتباط مناسب با بخش‌های مختلف نیاز خود به کالا، تجهیزات یا خدمات فراهم می‌ کند. سپس با تحقیقات گسترده بازار و شناسایی تامین کنندگان موجود، بهترین ها را از نظر قیمت و کیفیت محصولات انتخاب کند. در برخی از سازمان ها و شرکت های بزرگ برای انتخاب تامین کننده مناقصه یا مزایده برگزار می شود و کارشناس خرید و تدارکات مسئولیت پیگیری و اجرای کلیه امور آن را بر عهده دارد.
کارشناس تدارکات باید در تفکر و برقراری ارتباط قوی باشد، با اعداد و ارقام خوب کار کند و یک شم اقتصادی خوب داشته باشد تا بسیار منظم و ساختارمند باشد.
در این راستا واحد بازرگانی و تدارکات مستقر در کارگاه پس از تنظیم صورتجلسه مربوطه و مستندسازی اقلام خریداری شده در بخشهای مختلف اعم از واردات مواد و کالا، اجرا و راه اندازی، مدارک لازم جهت آماده سازی شرایط را تهیه می نماید. گزارش ها. و انتقال آرشیو اسناد به دفتر مرکزی شرکت و کار بازرگانی شرکت به عنوان خریدار واحد اجرا و مهندسی، امور پیمانکاری پروژه در قالب وضعیت تعدیل و خرید و کالا ... جهت دریافت قرارداد مبلغ و همچنین برنامه ریزی درآمد. و هزینه بررسی خریدهای جزئی و تهیه گزارشات مربوطه می باشد.
نقش تجارت و تدارکات به چند بخش اصلی تقسیم می شود:
آگاهی از نیازهای واحدها و بخش های مختلف - در هر شرکت معمولاً نیازهای مختلف خود را به کالا، تجهیزات یا خدمات به صورت دستی یا از طریق برنامه های نرم افزاری به واحد خرید و تدارکات اعلام می کنند.
نظارت و پیش بینی موجودی کالا - در بسیاری از موارد نیاز شرکت به کالا و تجهیزات روندی ثابت و قابل پیش بینی دارد. طبق سوابق قبلی، مدیر خرید و تدارکات با همکاری مدیر انبار، انبار را کنترل می کند تا به هیچ وجه موجودی انبار خالی نگردد و در صورت نیاز خرید انجام می دهد.
ارزیابی مناقصه ها و مزایده ها برای انتخاب تامین کنندگان - در شرکت های بزرگ در مرحله انتخاب تامین کننده اصلی، مناقصه یا مزایده ای از بین تمامی تامین کنندگان برای انتخاب بهترین تامین کننده مشخص می شود.